POLITIKA PRIVATNOSTI

 1. Svrha obrade podataka i posledice nedostavljanja Podataka

TILEZZA kao brand keramičkih pločica proizvođača keramičkih pločica Zorka Keramika d.o.o. (u daljem tekstu: „TILEZZA brand“) obrađuje lične podatke koje pružate (u daljem tekstu: „Podaci“) prilikom slanja e-mail poruka na našoj web stranici [https://tilezza.com/index.php] ("Sajt") kao i Podatke koje pružate u našim prodajnim mestima.

TILEZZA brand osim toga, obrađuje Podatke prilikom vaših prijava na newsletter, tokom događaja i sajmova organizovanih od strane TILEZZA branda ili na kojima je TILEZZA brand učestvovao/učestvuje, lične podatke prikupljene tokom vaše komunikacije sa Zorka Keramika, uključujući i podatke o vašim kupovinama. Obrađujemo podatke u sledeće svrhe: prikupljene tokom vaše komunikacije sa predstavnicima TILEZZA brandom, uključujući i podatke o vašim kupovinama.

Obrađujemo podatke u sledeće svrhe:

 1. a) Upravljanje odnosima sa klijentima

TILEZZA brand obrađuje Podatke kako bi upravljala Vašom online komunikacijom sa Sajtom, kao i u svrhu pružanja proizvoda i usluga. Konkretno, TILEZZA brand obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe: omogućavanje slanja e-mail poruka na Sajtu, odgovora na Vaše poruke, pružanje traženih proizvoda i usluga, kao i radi prenosa Podataka našoj prodajoj mreži (tj. distributerima) ili trećim licima sa kojima Zorka Keramika ima zaključen ugovor, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012, dalje: "Zakon") i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“).

Pored toga, TILEZZA brand obrađuje vaše Podatke u skladu sa zakonima i relevantnim propisima za gore navedene svrhe, kao i radi ostvarivanja i odbrane pravnih zahteva.
Za gore pomenute svrhe obrađujemo sledeće Podatke: ime i prezime, e-mail, adresu, broj telefona, informacije o našim proizvodima koje ste kupili u našim prodavnicama. Prilikom obrade podataka radi organizovanja i sprovođenja događaja, sajmova i akcija TILEZZA branda, obrađujemo podatke u zavisnosti od konkretne akcije, a naročito obrađujemo sledeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, broj moblinog telefona, e-mail, adresu stanovanja, grad, državu, zadovoljstvo keramičkim pločicama. Pružanje podataka za gore navedene svrhe je neophodno i eventualno nedostavljanje takvih Podataka će sprečiti TILEZZA brand da izvrši gore navedene aktivnosti, na primer da odgovori na Vaše e-mail poruke. 

 1. b) Ostale svrhe

Uz Vaš dobrovoljni pristanak, TILEZZA brand koristi Vaše lične podatke u svrhu marketinga, naročito u svrhu slanja promotivnih biltena, komercijalne ili reklamne komunikacije, u svrhu direktne prodaje, istraživanja tržišta, statističkih analiza, anketa za utvrđivanje zadovoljstva kupaca. Marketinške aktivnosti se sprovode putem e-maila (biltena), telefona, SMS-a, MMS-a, CHAT-a, banera na Sajtu, instant poruka, socijalnih mreža i pošte, uključujući slanje pozivnica za događaje na kojima Zorka Keramika  prisustvuje ili koji su organizovani od strane Zorka Keramika d.o.o.

Navedena komunikacija uključujuje i ponude o proizvodima, uslugama i inicijativama naših poslovnih partnera. U svakom trenutku imate pravo da izaberete željeni način komunikacije među gore navedenim i možete u svakom trenutku odlučiti da obustavite prijem promotivnih materijala putem svih ili nekih od navedenih načina komunikacije.

Uz Vaš dobrovoljni pristanak, TILEZZA brand u svojim prodajnim mestima, preko web sajtova i aplikacija prikuplja informacije o vašim preferencijama, navikama, načinu života, informacijama o Vašoj komunikaciji sa Zorka Keramika d.o.o., kao i o detaljima Vaših kupovina radi kreiranja grupnih i individualnih profila ("profiliranje") i slanja personalizovanih promotivnih materijala i ponuda. Pružanje podataka za svrhe marketinga i profilisanja koje su naznačene u prethodnom tekstu nisu obavezne i eventualno nedostavljanje takvih podataka neće imati nikakve posledice na mogućnost kupovine TILEZZA brand proizvoda i primanja informacija, materijala i traženih usluga. Za navedene aktivnosti profiliranja prikupljamo i sledeće informacije: informacije koje dobijamo nakon poređenja informacija koje posedujemo sa informacijama dostupnim javnosti, (na primer profilima društvenih mreža koje ste odlučili da postanu dostupni javnosti) kao i informacije prikupljene pomoću cookies-a (u daljem tekstu: Kolačići) i drugih tehnologija praćenja na sajtu – ukoliko je primjenjivo i samo u skladu sa Zakonom i GDPR-om.

 1. Upotreba Kolačića
 2. a) Šta su Kolačići?

Kolačić je mali fajl koji traži dozvolu za postavljanje na hard disk Vašeg računara. Zahvaljujući kolačićima, web sajt pamti akcije i preferencije korisnika (na primer, podatke za prijavljivanje, podrazumevani jezik, veličina fonta, druge postavke ekrana itd). Zbog toga se kolačići koriste za proveru IT autentičnosti, nadgledaju se sesije i čuvaju informacije o aktivnostima korisnika koji pristupaju web stranici, a takođe mogu sadržati jedinstveni identifikacioni kod koji omogućava praćenje korisničke navigacije unutar web stranice u statističke ili marketinške svrhe. Mi koristimo Kolačiće kako bismo identifikovali koje web sajtove naši kupci koriste. Ovo nam pomaže da analiziramo podatke o prometu web stranica i poboljšamo naš Sajt u cilju prilagođavanja Sajta sa potrebama kupaca.

Mi koristimo ove podatke samo za potrebe statističke analize, a zatim se podaci uklanjaju iz sistema. Kolačići nam pomažu da Vam pružimo bolju internet stranicu, omogućavajući nam da saznamo koje stranice smatrate korisnim. Kolačići nam ni na jedan način ne omogućavaju pristup Vašem računaru ili bilo kakve informacije o vama, osim podataka koje odaberete da podelite sa nama.

Koristimo kolačiće u statističke i marketinške svrhe. Imate pravo da prihvatite ili odbijete Kolačiće. Ukoliko odbijete upotrebu kolačića dolazi do tehnološkog gašenja kolačića. Napominjemo da uklanjanje kolačića sa računara, odnosno njihovo blokiranje može da utiče na Vaše korisničko iskustvo i moguće je da neke funkcije neće više biti na raspolaganju, kao i da Sajt neće ispravno funkcionisati.

 1. b) Linkovi na druge web stranice

Naša web stranica može sadržati linkove ka drugim web stranicama. Međutim, kada koristite te linkove da biste napustili našu web stranicu, morate imati u vidu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim drugim web sajtovima. Zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu i privatnost bilo koje informacije koju pružate dok posećujete takve sajtove i takvi linkovi nisu u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

 1. c) Lista Kolačića:
 • Statistički kolačići pomažu vlasnicima web stranica da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa web sajtovima, anonimno prikupljajući informacije i izveštavajući vlasnike web stranica o njima.
Naziv Provajder Vrsta Rok čuvanja
_at.hist.# tilezza.com HTML Trajno
_ga tilezza.com HTTP 729.999906694647
_gat tilezza.com HTTP 1 dan
_gid tilezza.com HTTP 1 dan

 • Marketing kolačići se koriste za praćenje posetilaca na web stranicama. Njihova namena je prikazivanje oglasa koji su od interesa za pojedinačne korisnike i na taj način koriste izdavačima i drugim oglašivačima na internet stranicama.
Naziv Provajder Vrsta Rok čuvanja
__atuvc tilezza.com HTTP 394.999906833573
__atuvs tilezza.com HTTP 1 dan
_at.cww tilezza.com HTML trajno
at-lojson-cache-# tilezza.com HTML trajno
at-rand tilezza.com HTML trajno
loc addthis.com HTTP 394.999906683069
NID google.com HTTP 182.999916914551
UUID#[abcdef0123456789]{32} tilezza.com HTTP 1 sesija
uvc addthis.com HTTP 394.999906694647
xtc addthis.com HTTP 394.999906694647

 

Pružanje podataka za svrhe marketinga i profilisanja koje su naznačene u prethodnom tekstu su neobavezne i eventualno neispunjavanje takvih podataka neće imati nikakve posledice na mogućnost kupovine TILEZZA brand proizvoda i primanja informacija, materijala i traženih usluga

 1. Metode obrade i pravni osnov za obradu

Vaši Podaci se obrađuju bez, ali i sa elektronskim sredstvima, zasnovanim na logici i postupcima koji su u skladu sa ciljevima navedenim niže u tekstu i u skladu sa Zakonom i GDPR-om, uključujući i poverljivost i bezbednost Podataka. Podaci se mogu prikupljati prilikom registracija na našim prodajnim mestima putem papirnih ili elektronskih formulara. Podaci se mogu prikupljati tokom poseta kod naših dilera i prodavaca, mogu se prikupljati tokom događaja, izložbi i inicijativa organizovanih od strane Zorka Keramika ili na kojima je Zorka Keramika  prisustvovao, zatim se mogu prikupljati od strane naše prodajne mreže ili naših poslovnih partnera ili prilikom Vaše komunikacije sa web sajtovima, internetom i mobilnim aplikacijama TILEZZA branda.

U skladu sa GDPR-om i Zakonom, Vaši lični podaci se čuvaju tako što se prikupljaju s vremena na vreme i koriste se za ažuriranje i ispravljanje informacija koje su prethodno prikupljene. TILEZZA brand će obrađivati Podatke na osnovu sledećih legitimnih osnova:

 • Vaše saglasnosti;
 • Legitimnog interesa Zorka Keramika  za obavljanje komercijalnih aktivnosti;
 • Ispunjavanja zakonskih obaveza.
 1. Prenošenje vaših Podataka trećim licima

Podacima pristupa isključivo naše ovlašćeno osoblje (npr. osoblje prodaje i marketinga, CRM, servis, IT) na osnovu potrebe za poznavanjem osnovnih informacija o klijentima, a podaci se prenose trećim licima u sledećim slučajevima:

 • u slučaju legitimnih interesa trećih strana, kao što su nadležne vlasti i javni organi, za njihove zakonske potrebe;
 • kada je to neophodno radi ispunjenja ugovora ili radi obavljanja pregovora u cilju zaključenja ugovora na Vaš zahtev (na primer davanje Podataka našim dilerima ili poslovnim partnerima kako bi Vam pružili informacije, proizvode ili usluge koje ste tražil)i;
 • u slučaju vanrednih transakcija (npr. statusnih promena, nabavki, prenos poslovanja itd.).

Vaši lični podaci se prenose našim pružaocima usluga, na primer za usluge tehničke i organizacione prirode koje funkcionišu u skladu sa gore pomenutim svrhama, kao što su nezavisni konsultanti, pružaoci usluga koji pružaju usluge isporuke, marketinga i usluga vezanih za plaćanje. Ovim entitetima pružamo samo podatke potrebne za pružanje dogovorenih usluga. Na kraju, kako bismo Vam pružili TILEZZA brand proizvode i usluge koje ste tražili (na primer, da bi Vam pružili iste pogodnosti širom sveta), druge kompanije unutar Zorka Keramika d.o.o., uvoznici, dileri i naši poslovni partneri mogu pristupiti vašim Podacima, prema primenjivom zakonu o zaštiti ličnih podataka i GDPR-u. Podrazumeva se da TILEZZA brand ne deli Podatke sa trećim licima u svoje sopstvene marketinške svrhe.

 1. Prenos ličnih podataka van Evropske Unije

TILEZZA brand preduzima sve neophodne mere kako bi se osigurao legitiman prenos podataka u druge zemlje u skladu sa GDPR-om i Zakonom. U bilo kom trenutku možete zatražiti informacije o prenosu Podataka u druge zemlje, kontaktiranjem TILEZZA branda kroz navedene podatke o kontaktima.

 1. Rok čuvanja Podataka

TILEZZA brand čuva Podatke u vremenskom roku koji je neophodan za postizanje ciljeva za koje su prikupljeni Podaci i u skladu sa važećim zakonima i propisima. Za aktivnosti neophodne za izvršenje ugovora, Podaci se čuvaju deset godina od izvršenja ugovora za administrativne i računovodstvene svrhe. Podaci se mogu čuvati duže, ako je to u skladu važećim zakonima i u slučaju ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.

 1. Gde se čuvaju Podaci

Podatke koje prikupimo o vama čuvamo u bezbednom okruženju. Sprovodimo organizacione, tehničke i kadrovske postupke i mere za zaštitu Podataka od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

 1. Službenik za zaštitu podataka i Rukovalac

TILEZZA brand kompanije Zorka Keramika d.o.o., kao rukovalac podataka, ima registrovano sedište na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10v/114, 11070 Beograd-Novi Beograd. Radi ostvarivanja svih zahteva povodom napred navedenih prava, možete kontaktirati TILEZZA brand., na sledećoj e-mail adresi: info@tilezza.com

 1. Vaša prava

Možete kontaktirati Zorka Keramika d.o.o. , kao rukovaoca, ili možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka, koristeći gore navedene kontakte, radi dobijanja ažurirane liste naših obrađivača (tj. listu naših pružaoca usluga), entiteta kojima se lični podaci otkrivaju kao i da u bilo kom trenutku ostvarite sledeća prava u skladu sa Zakonom i članom 15 GDPR-a: kako biste dobili potvrdu da se vaši lični podaci obrađuju, da proverite njihov sadržaj, poreklo, ispravnost, zahtevate njihovu integraciju, ažuriranje, ispravku, brisanje, anonimizaciju, prenos podataka, ograničenje obrade, povlačenje saglasnosti o obradi podataka, podnošenje žalbe nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Pored toga, u bilo koje vreme možete uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka za marketinške aktivnosti i, možete podneti prigovor na obradu vaših podataka koju TILEZZA brand vrši za svoje legitimne interese povodom obavljanja komercijalnih aktivnosti, osim ukoliko Zorka Keramika  ima zakonski osnov za postupak obrade Podataka (npr. ostvarivanje i odbrana pravnih zahteva).

 1. Izmene Politike privatnosti

Može doći do promene i/ili ažuriranja ove Politike privatnosti. Ako se na bilo koji način izmene podaci dostupni u Politici privatnosti, objavićemo ažuriranu verziju na Sajtu. Naša preporuka za sve korisnike jeste da s vremena na vreme provere Sajt kako bi bili u toku sa eventualnim izmenama. Sve izmene Politike privatnosti stupaju na snagu nakon objavljivanja na Sajtu.

PDF KATALOG

TEHNIČKE KARATKERISTIKE

MULTIMEDIA

KONTAKTI

 

BILTEN

Da li želite da znate više o TILEZZI i da budete obavešteni o novitetima i inovacijama? Pošaljite nam e-mail i dodaćemo vas na našu listu biltena.

PRATI TILEZZU
Poštujemo vašu privatnost. Naša web stranica koristi kolačiće. Nastavljajući pregled našeg sajta vi se slažete sa našim korišćenjem kolačića. Ako ne prihvatate našu upotrebu kolačića, vi niste ovlašćeni da posetite ovu web stranicu.
Molimo vas da pogledate dokument POLITIKA PRIVATNOSTI